Läsåret 2015/2016

Nu är vi i full gång med detta läsår, 2015/2016. Vi är mycket glada över möjligheten att få möta alla härlig elever och föräldrar i vår skola i Falkenberg och kommer göra vårt yttersta för att det ska bli en bra skola med en hög kunskapsutveckling. Nytt hos oss är att tillfällig rektor är Louise Bobeck. På skolan möter ni … Read More

Niornas hemkunskap levererar

Mössebergsbagar’n har fått konkurrens! Här är sista alstret från niornas hkk. Marsipanen är färgad och kavlad av eleverna själva, botten och fyllning likaså. Kunde inte bli en bättre avslutning!

ThorenGruppen AB förvärvar Karl-Oskar Utbildning AB

ThorenGruppen AB förvärvar företaget Karl-Oskar Utbildning AB som innefattar tio grundskolor och tre förskolor. Övertagandet av verksamheten sker inom kort och omfattar cirka 1 700 elever och 350 medarbetare. Före övertagandet kommer ThorenGruppen att arbeta tillsammans med rekonstruktören, advokat Håkan Jansson, för att säkerställa fortsatt drift. Förvärvet innebär att ThorenGruppen utökar sin skolverksamhet med fler grund- och förskolor och företaget … Read More

Projekt som avslutas med en filmgala

Åk 8 har precis avslutat ett filmprojekt som rör sex och samlevnad. Eleverna har själva spelat in sina filmer där de problematiserar runt sexualitet, hbtq-frågor, manligt och kvinnligt, normer i samhället och många andra frågor.    

Eleverna trivs på vår skola

Det visar vår senaste utvärdering… 9 av 10 elever trivs med stämningen på skolan. 9 av 10 elever är nöjda med undervisningen på skolan. 9 av 10 elever tycker att de vuxna bryr sig och hjälper  dem i skolarbetet. Fler än 9 av 10 elever tycker att kamraterna på solan behandlar dem på ett bra sätt.

Toppresultat på vårens föräldraenkät

Vårens enkät ger tydliga besked på att föräldrarna till barnen på Thoren Framtid Karlstad är mycket nöjda med skolan. Thoren Framtids koncept – att trivsel, nyfikenhet och mod att testa nytt är naturliga delar av lärandet – har visat sig framgångsrikt bland både elever och föräldrar. Föräldrarna svarar genomgående att de upplever att lärarna är engagerade i deras barn, att … Read More

Informationsmöte

  Välkommen till informationsmöte på Karl-Oskarskolan: Torsdagen den 26 mars kl. 18.00. Vi vänder oss både till Dig; som är intresserad av att byta skola till hösten i skolår 1-4. Vi kommer att berätta om vår pedagogiska modell, visa våra lokaler och Du får träffa pedagoger. som redan anmält Ditt barn till förskoleklass (6år) kommande läsår. Ni kommer få särskild information om … Read More

ThorenGruppen AB förvärvar Friskolan Vivamus AB

 ThorenGruppen AB förvärvar Friskolan Vivamus AB och utökar skolverksamheten på Kasernhöjden i Karlstad Hösten 2014 slog ThorenGruppen AB upp portarna till en ny grund- och förskola Thoren Framtid på Kasernhöjden i Karlstad. Nu utökar ThorenGruppen skolverksamheten genom att förvärva den sedan 15 år tillbaka etablerade Friskolan Vivamus AB. Sammanslagning påbörjas 1 februari 2015 och beräknas vara helt klar till 1 augusti. … Read More