Grönt ljus för Thoren Framtid Kalmar

Thoren Framtid Kalmar får grönt ljus av Skolinspektionen. Skolan har tillsammans med Skolinspektionen (SI) åtgärdat bristerna som myndigheten påtalade under förra hösten.

Uppföljningen visar att områdena gällande förutsättningar för lärande och trygghet samt styrning och utveckling av verksamheten är uppfyllda.

Beslutet, som gäller både för- och grundskoleverksamheten, är ett viktigt kvitto för ett tålmodigt och konsekvent arbete av skolan.

– Vi har under de tre senaste åren arbetat målinriktat och systematiskt för att öka kvaliteten i verksamheten. Nu har vi ett kvitto på att vi är på rätt spår. Jag är otroligt stolt över min personal som utmanar våra elever och sig själva dagligen för att ge våra elever den bästa utbildningen, säger rektorn Anders Carlsson.

Grundskoleverksamheten inom ThorenGruppen, Thoren Framtid, med tio skolor runt om i landet visar på en stark utveckling. Antalet elever har ökat på 9 av 10 skolor och är ett tydligt kvitto på skolornas höga kvalitet och elevnöjdhet.

I Skolinspektionens under våren har hittills inte mindre än sex (!) skolenheter inom Thoren Framtid fått grönt ljus av Skolinspektionen på följande orter; Hässleholm, Karlshamn, Falkenberg, Växjö, Ljungby och Kalmar samtliga klarat sig helt utan anmärkning.