• 1

Ställ ditt barn i kö 6-11 år

Mer information om Thoren Framtid Falkenberg

Hur ansöker jag till er skola?

För att få en plats på skolan måste man göra en elektronisk föranmälan till vår elevkö. Föranmälan är inte bindande men viktig då datum för föranmälan är ett av de kriterier som Skolverket ger oss tillåtelse att använda när vi antar elever till vår skola. Länken till ansökningsformuläret hittar du här.

Skolans läsårstider

Hösten 2016

16/8 Terminsstart
10/9 (lördag) Skolans dag undervisning 9.00-11.30
28/9 Studiedag
20/12 Terminsavslutning

Våren 2017
10/1 Terminsstart
v8 Sportlov
13/3 Studiedag
v.15 Påsklov
26/5 Lovdag
24/5 Studiedag
5/6 Lovdag
13/6 Skolavslutning

Var äter eleverna sin skolmåltid?

De äter sina kostnadsfria skolluncher på skolan. Vi följer skollagen som säger att eleverna ska erbjudas näringsrika skolmåltider. Skollunchen är något vi prioriterar så att barnen får den energi de behöver för att klara skoldagen.

Hur jobbar ni med elever i behov av särskilt stöd?

Vår pedagogik bygger på att lärare individuellt coachar eleverna mot uppsatta mål. Det gör att vi tidigt upptäcker de som behöver extra stöd. Vi anpassar stödet till elevens behov där dennes mentor och en specialpedagog beslutar vilken form av stöd eleven behöver för att kunna nå sina mål.

Följer ni den nationella
läroplanen?

Ja, givetvis efterlever vi kraven i den nationella läroplanen och följer de lagar/förordningar som finns för skolan.

Räknas betygen på Thoren Framtid på samma sätt som på en kommunal skola?

Ja, vi lyder under samma lagar, regler och styrdokument som alla andra skolor i Sverige.

Hur arbetar ni mot mobbning?

Vi tolererar inte någon form av kränkande behandling och har nolltolerans mot mobbning. Vi talar aldrig illa om eller kritiserar någon elev eller någon i personalen, utan går alltid direkt till den det berör. Vi tränar eleverna på att kommunicera och föra sig i olika sociala sammanhang. Ett mål är att alltid utveckla goda relationer inom skolan. Personalens och elevernas bemötande är grunden till den sköna stämningen. Dessutom är elever och vuxna tillsammans hela tiden.

Var loggar jag in på SchoolSoft?

Klicka för att logga in.

Förskola 1-5 år

Alla som är intresserade av vår förskola är alltid välkomna! Om ni vill veta mer om oss och funderar på att placera ert barn på vår förskola eller bara är nyfikna så hör av er till vår rektor så kan vi boka in ett besök. Vi visar er gärna runt i lokalerna.

Mer om vår förskola

Ansökan

Kontakt och adressuppgifter

ADRESS: Brunekullevägen 2, 311 70 Falkenberg
REKTOR: Annica Hörbergh, 073-398 03 40, förnamn.efternamn@thorenframtid.se
FÖRSKOLECHEF OCH ADMINISTRATÖR: Viktoria Hassel, 073-868 40 06, förnamn.efternamn@thorenframtid.se

Följ oss i sociala medier

Facebook