• Thoren Framtid i Göteborg

KARLSHAMN

Varmt väl­kom­men till Tho­ren Fram­tid Karlshamn! Vi erbjuder grund­skola från klass sju till klass nio. Tho­ren Fram­tid är den grund­skola som bäst för­be­re­der ele­verna för framtiden. Vi arbe­tar meto­diskt och låter fram­tids­för­må­gor och ent­re­pre­nör­skap löpa som en röd tråd genom hela sko­lan. Våra profiler är: fotboll, hockey, ridsport, musik, digital samt hälsa och idrott.

Välkommen!

Ställ ditt barn i kö

Alla fakta om Thoren Framtid Karlshamn

Hur ansöker jag till er skola?

För att få en plats på skolan måste man göra en elektronisk föranmälan till vår elevkö. Föranmälan är inte bindande men viktig då datum för föranmälan är ett av de kriterier som Skolverket ger oss tillåtelse att använda när vi antar elever till vår skola. Länken till ansökningsformuläret hittar du här.

Räknas betygen på Thoren Framtid på samma sätt som på en kommunal skola?

Ja, vi lyder under samma lagar, regler och styrdokument som alla andra skolor i Sverige.

Följer ni den nationella
läroplanen?

Ja, givetvis efterlever vi kraven i den nationella läroplanen och följer de lagar/förordningar som finns för skolan.

Var äter eleverna sin skolmåltid?

De äter sina kostnadsfria skolluncher på skolan. Vi följer skollagen som säger att eleverna ska erbjudas näringsrika skolmåltider. Skollunchen är något vi prioriterar så att barnen får den energi de behöver för att klara skoldagen.

Hur jobbar ni med elever i behov av särskilt stöd?

Vår pedagogik bygger på att lärare individuellt coachar eleverna mot uppsatta mål. Det gör att vi tidigt upptäcker de som behöver extra stöd. Vi anpassar stödet till elevens behov där dennes mentor och en specialpedagog beslutar vilken form av stöd eleven behöver för att kunna nå sina mål.

Var loggar jag in på SchoolSoft?

Klicka för att logga in.

Hur arbetar ni mot mobbning?

Vi tolererar inte någon form av kränkande behandling och har nolltolerans mot mobbning. Vi talar aldrig illa om eller kritiserar någon elev eller någon i personalen, utan går alltid direkt till den det berör. Vi tränar eleverna på att kommunicera och föra sig i olika sociala sammanhang. Ett mål är att alltid utveckla goda relationer inom skolan. Personalens och elevernas bemötande är grunden till den sköna stämningen. Dessutom är elever och vuxna tillsammans hela tiden.

Skolans läsårstider

Höstterminen 2017: 22/8 – 21/12
Vårterminen 2017: 10/1 – 14/6

Lediga dagar för eleverna:
Tors 21/9 Studiedag
Vecka 44 Höstlov
Vecka 8 Sportlov
Mån 26/3- mån 2/4 Påsklov
Mån 30/4- tis 1/5 Lovdag
Tor 10/5- tis 11/5 Lovdag
Ons 23/5 Studiedag
Ons 6/6 Lovdag

Kontakt och adressuppgifter

ADRESS: Strömmavägen 28, 374 32 Karlshamn

VID FRÅGOR OM SKOLAN: Niclas Olsson, administratör, 073-518 91 02, förnamn.efternamn@thorenframtid.se

REKTOR: Bettina Gyllström, 070-870 09 59, förnamn.efternamn@thorenframtid.se

BITRÄDANDE REKTOR: Jennie Petersson, 073-350 53 27, förnamn.efternamn@thorenframtid.se

PROJEKTLEDARE: Anders Östman, 073-866 99 55, förnamn.efternamn@thorenframtid.se

Följ oss i sociala medier

Facebook