• Thoren Framtid i Göteborg

KARLSTAD

Varmt väl­kom­men till Tho­ren Fram­tid Karl­stad! Vi erbjuder förskola, fri­tids­verk­sam­het och grund­skola från för­sko­le­klass till klass nio. Tho­ren Fram­tid är den grund­skola som bäst för­be­re­der ele­verna för framtiden.Vi arbe­tar meto­diskt och låter fram­tids­för­må­gor och ent­re­pre­nör­skap löpa som en röd tråd genom hela sko­lan. Välkommen!

Ställ ditt barn i kö – Thoren Framtid

Alla fakta om Thoren Framtid Karlstad

Skolans läsårstider

Läsåret 2018-2019
Höstterminen 2018
Skolstart onsdag 15/8 2018
Studiedag måndag 10/9, elever lediga, fritids öppet
Elever lediga v.44, 29/10-2/11, fritids är öppet under veckan.
Terminsavslutning 21/12.

Vårterminen 2019
Elever inleder terminen onsdag 9/1.
Elever lediga för studiedag den 22/2, fritids öppet.
Vecka 9, 25/2-1/3, sportlov, fritids öppet.
v.17, 23/4-26/4, påsklov, fritids öppet.
Onsdag 22/5 är eleverna lediga pga studiedag, fritids öppet.
Lovdag för elever den 31/5, fritids öppet.
Skolavslutning 7/6

Var äter eleverna sin skolmåltid?

De äter sina kostnadsfria skolluncher på skolan. Vi följer skollagen som säger att eleverna ska erbjudas näringsrika skolmåltider. Skollunchen är något vi prioriterar så att barnen får den energi de behöver för att klara skoldagen.

Hur ställer man sitt barn i kö till Thoren Framtid och har ni syskonförtur?

Man ansöker via länken här på vår sida och anger då också om barnet har ett syskon som går på skolan. Du får en bekräftelse via epost när du fyllt i anmälan. Vi har syskonförtur som omfattar barn boende i samma hushåll. Med hänvisning till platstillgång kan vi dock inte garantera att syskon får rum på samma fritids.

Räknas betygen på Thoren Framtid på samma sätt som på en kommunal skola?

Ja, vi lyder under samma lagar, regler och styrdokument som alla andra skolor i Sverige.

Var loggar jag in på SchoolSoft?

Klicka för att logga in.

Följer ni den nationella
läroplanen?

Ja, givetvis efterlever vi kraven i den nationella läroplanen och följer de lagar/förordningar som finns för skolan.

Hur jobbar ni med elever i behov av särskilt stöd?

Vår pedagogik bygger på att lärare individuellt coachar eleverna mot uppsatta mål. Det gör att vi tidigt upptäcker de som behöver extra stöd. Vi anpassar stödet till elevens behov där dennes mentor och en specialpedagog beslutar vilken form av stöd eleven behöver för att kunna nå sina mål.

Hur arbetar ni mot mobbning?

Vi tolererar inte någon form av kränkande behandling och har nolltolerans mot mobbning. Vi talar aldrig illa om eller kritiserar någon elev eller någon i personalen, utan går alltid direkt till den det berör. Vi tränar eleverna på att kommunicera och föra sig i olika sociala sammanhang. Ett mål är att alltid utveckla goda relationer inom skolan. Personalens och elevernas bemötande är grunden till den sköna stämningen. Dessutom är elever och vuxna tillsammans hela tiden.

Förskola

Vår skola erbjuder förskoleverksamhet. Ta kontakt med administrationen för mer information.

Förskolechef: Marina Edman Hellgren, 010-331 07 59
marina.edmanhellgren@thorenframtid.se

Mer om förskolan

Ansök

Kontakt och adressuppgifter

ADRESS GRUNDSKOLA: Kasernhöjden 30, 653 39 Karlstad, stadensnamn@thorenframtid.se

ADRESS FÖRSKOLA: Kasernhöjden 16, 653 39 Karlstad, stadensnamn@thorenframtid.se

REKTOR: Staffan Kennerstad, 010-331 06 30, förnamn.efternamn@thorenframtid.se

ADMINISTRAÖTR/STUDIEVÄGLEDARE: Anna Larsson, 010-331 06 36, förnamn.efternamn@thorenframtid.se

KLICKA HÄR FÖR FLER KONTAKTUPPGIFTER

Följ oss i sociala medier

Facebook