• Thoren Framtid i Göteborg

VÄXJÖ

Varmt väl­kom­men till Tho­ren Fram­tid Växjö! Vi erbju­der grund­skola från årskurs 6-9. Tho­ren Fram­tid är den grund­skola som bäst för­be­re­der ele­verna för framtiden. Vi arbe­tar meto­diskt och låter fram­tids­för­må­gor och ent­re­pre­nör­skap löpa som en röd tråd genom hela sko­lan. Välkommen!

Ställ ditt barn i kö

Alla fakta om Thoren Framtid Växjö

Hur ansöker jag till er skola?

För att få en plats på skolan måste man göra en elektronisk föranmälan till vår elevkö. Föranmälan är inte bindande men viktig då datum för föranmälan är ett av de kriterier som Skolverket ger oss tillåtelse att använda när vi antar elever till vår skola. Länken till ansökningsformuläret hittar du här.

Räknas betygen på Thoren Framtid på samma sätt som på en kommunal skola?

Ja, vi lyder under samma lagar, regler och styrdokument som alla andra skolor i Sverige.

Följer ni den nationella
läroplanen?

Ja, givetvis efterlever vi kraven i den nationella läroplanen och följer de lagar/förordningar som finns för skolan.

Var äter eleverna sin skolmåltid?

De äter sina kostnadsfria skolluncher på Restaurang Kvarnhagskällan. Vi följer skollagen som säger att eleverna ska erbjudas näringsrika skolmåltider. Skollunchen är något vi prioriterar så att barnen får den energi de behöver för att klara skoldagen.

Hur jobbar ni med elever i behov av särskilt stöd?

Vår pedagogik bygger på att lärare individuellt coachar eleverna mot uppsatta mål. Det gör att vi tidigt upptäcker de som behöver extra stöd. Vi anpassar stödet till elevens behov där dennes mentor och en specialpedagog beslutar vilken form av stöd eleven behöver för att kunna nå sina mål.

Var loggar jag in på SchoolSoft?

Klicka för att logga in.

Hur arbetar ni mot mobbning?

Vi tolererar inte någon form av kränkande behandling och har nolltolerans mot mobbning. Vi talar aldrig illa om eller kritiserar någon elev eller någon i personalen, utan går alltid direkt till den det berör. Vi tränar eleverna på att kommunicera och föra sig i olika sociala sammanhang. Ett mål är att alltid utveckla goda relationer inom skolan. Personalens och elevernas bemötande är grunden till den sköna stämningen. Dessutom är elever och vuxna tillsammans hela tiden.

Skolans läsårstider

Läsåret 2018-2019

Höstterminen 2018
Måndag 20 augusti – torsdag 20 december
Lovdagar för elever höstterminen 2018
Höstlov vecka 44 (29 oktober – 2 november)

Studiedagar för elever höstterminen 2018
Onsdag 3 oktober

Vårterminen 2019
Tisdag 8 januari – torsdag 13 juni
Lovdagar för elever vårterminen 2019
Sportlov vecka 8 (18 februari – 22 februari)
Påsklov vecka 16 (15 april – 22 april)
Lovdag fredag 31/5
Lovdag fredag 7/6

Studiedagar för elever vårterminen 2019
Måndag 7 januari
Studiedag 23 april
Onsdag 22 maj

Kontakt och adressuppgifter

ADRESS: Alegatan 15, 352 40 Växjö

VID FRÅGOR OM SKOLAN: Karin Söderqvist, administratör, 076-853 67 50, förnamn.efternamn@thorenframtid.se

REKTOR: Daniel Lindmark, 076-495 81 25, förnamn.efternamn@thorenframtid.se

BITRÄDANDE REKTOR: Karin Söderqvist: 076-853 67 50

KLICKA HÄR FÖR FLER KONTAKTUPPGIFTER

Följ oss i sociala medier

Facebook