Klartecken för Thoren Framtid Älmhult

Thoren Framtid Älmhult har tillsammans med Skolinspektionen – efter uppföljning – åtgärdat de brister som myndigheten påtalade i tillsynen förra hösten.
Att skolan fått grönt ljus är en viktig kvalitetsstämpel för grundskolan.

– Det känns underbart att få ett grönt besked. Vi är på gång. Det är personalen på skolan som förtjänar detta, säger rektorn Sara Kuseta.

I den första tillsynen i augusti 2017 upptäckte SI brister gällande undervisning och lärande, extra anpassningar och särskilt stöd, bedömning och betygssättning samt trygghet och studiero.

Dessa brister är nu avhjälpta och förstås glädjande för Thoren Framtid Älmhult med grundskoleverksamhet från årskurs 4-9.

– Jag är så oerhört stolt just nu, över vår verksamhet, men framförallt över min personal. Vi är en skola att räkna med, en skola som skapar möjlighet för elever att bli ”sitt bästa möjliga jag” genom den utbildning vi har att erbjuda, säger Kuseta.

Uppföljningen visar att skolan jobbat hårt och strukturerat med kvaliteten under en längre tid.

– Vi har på bara ett år tillsammans skapat ett lag som börjat styra åt ett och samma håll. Med fokus på mål och resultat har vi börjat bygga upp ett arbetssätt som inte bara utgår från eleverna, utan även utifrån lärarna, säger hon.