Rött – framtidsförmågor

Framtidsförmågorna är den röda tråden i vår pedagogik och dessa har eleverna nytta av hela livet, oavsett vad de kommer att göra i framtiden: skapande, analytisk, kommunikativ och ledarförmåga. Framtidsegenskaper är de värderingar och den drivkraft vi uppmuntrar barnen att ta med sig. Dessa är till för att hjälpa eleverna att ta sig framåt i livet och att luta sig mot.

 
 

Orange – Samhälle och företagsamhet

Vi satsar på en nära koppling mellan skola och samhälle. Det skapar en starkare lust till läran­ då eleverna får se sin kunskap komma till användning i verkligheten.

Vi har därför sam­hällsknutna projekt, studiebesök och prao på företag, som inspirerar eleverna till eget företa­gande och fortsatta studier i framtiden.

Gult – trygg, rolig och charmig miljö

Vi vill behålla den nyfikna, utforskande och energi­ fyllda eleven som börjar i skolan. Vi fokuserar därför på att bygga goda och trygga band mellan alla som går på Thoren Framtid. Själva skolmiljöerna är byggda för studiero, kreativitet och trivsel – de ska kännas inspirerande att vara i. Vi har helt enkelt skapat en miljö och en stämning du bara vill omfamna.

 
 

Grönt – arbeta i projekt & med case

Vi arbetar med schemabrytande aktiviteter – som projekt och case – där flera ämnen är involverade samtidigt, ämnesintegrerat. Det gör att eleverna får se sina kunskaper och förmågor i ett sammanhang. Allt är framtaget efter Skolverkets läroplaner och kursmål.

Blå – jobba med IT och modern teknik

Thoren Framtid har gjort en digital satsning och utrustat klassrummen med smartboards, och på lektionerna jobbar eleverna med iPads och datorer. Alla våra lärare har också hög IT-kompetens och de har fört in den digitala biten i sin undervisning.

 
 

Indigo – Personlig utveckling, motivation
och profiler

Hela vårt upplägg är till för att motivera våra elever så att de vill utvecklas. Vi har profiler för att eleverna under skoltid ska få göra något de brinner för och öka sin skollust. Profilerna skiljer sig från skola till skola. Vi har till exempel musik, programmering och estetisk profil samt olika idrottsprofiler.
Vi fokuserar på elevernas personliga utveckling för att våra elever ska få ökat självförtroende och ökad självinsikt. De blir helt enkelt trygga i sig själva och tillsammans med andra.

Violett – kreativitet och divergent tänkande

Kreativitet skulle vi säga är en inre färgexplosion där tankar får snurr och idéer kommer till liv. Att klara av att tänka fritt och kreativt som ett barn kan kallas divergent tänkande, det vill säga att du kan tänka i alla olika riktningar och hitta tankar som inte är inrutade. Thoren Framtid lär barnen att hitta sitt diver­genta tänkande och behålla det.