​Thoren Framtid fortsätter hjälpa nyanlända barn med utbildning

Ett samarbetsavtal har tecknats mellan Thoren Framtid och kommunen i Växjö gällande skolplatser för nyanlända barn. Upp till 20 elever ska skolan ta emot. Platsbristen för nyanlända barn på de kommunala skolorna är påtaglig. Thoren Framtid är glada att kunna fortsätta teckna samarbetsavtal med kommuner för att hjälpa till och Växjös kommun var den senaste.

– Det är fantastiskt roligt att vi kan vara med och hjälpa kommunen i Växjö med nyanlända barns utbildning. Det finns en stor vilja på vår skola i staden att hjälpa till och det syns framförallt då initiativet kommer ifrån lärarkåren som ville vara med och bidra, säger Thoren Framtids affärsområdeschef Katharina Sjögren-Edström.

Till Smålandsposten säger Camilla Holmqvist, chef för Växjö kommuns utbildningsförvaltning, att samarbetet ger större möjligheter:

– Vi är jätteglada att fristående skolor vill vara med i detta arbete. Det ger större möjligheter för den här gruppen av elever.

Liknande avtal har tecknats med fler kommuner och Katharina Sjögren-Edström är positiv till ännu fler:

– Vi har sedan innan avtal med kommunerna i Kalmar, Ronneby och Falkenberg. Nu med Växjö har vi nyanlända elever på fyra av tio skolor. Jätteroligt! Och vi hoppas på tio av tio i framtiden för att kunna hjälpa till ännu mer.