ThorenGruppen AB förvärvar Friskolan Vivamus AB

 ThorenGruppen AB förvärvar Friskolan Vivamus AB och utökar skolverksamheten på Kasernhöjden i Karlstad Hösten 2014 slog ThorenGruppen AB upp portarna till en ny grund- och förskola Thoren Framtid på Kasernhöjden i Karlstad. Nu utökar ThorenGruppen skolverksamheten genom att förvärva den sedan 15 år tillbaka etablerade Friskolan Vivamus AB. Sammanslagning påbörjas 1 februari 2015 och beräknas vara helt klar till 1 augusti. … Read More