Toppresultat på vårens föräldraenkät

Vårens enkät ger tydliga besked på att föräldrarna till barnen på Thoren Framtid Karlstad är mycket nöjda med skolan. Thoren Framtids koncept – att trivsel, nyfikenhet och mod att testa nytt är naturliga delar av lärandet – har visat sig framgångsrikt bland både elever och föräldrar. Föräldrarna svarar genomgående att de upplever att lärarna är engagerade i deras barn, att … Read More

Informationsmöte

  Välkommen till informationsmöte på Karl-Oskarskolan: Torsdagen den 26 mars kl. 18.00. Vi vänder oss både till Dig; som är intresserad av att byta skola till hösten i skolår 1-4. Vi kommer att berätta om vår pedagogiska modell, visa våra lokaler och Du får träffa pedagoger. som redan anmält Ditt barn till förskoleklass (6år) kommande läsår. Ni kommer få särskild information om … Read More