Eleverna trivs på vår skola

Det visar vår senaste utvärdering… 9 av 10 elever trivs med stämningen på skolan. 9 av 10 elever är nöjda med undervisningen på skolan. 9 av 10 elever tycker att de vuxna bryr sig och hjälper  dem i skolarbetet. Fler än 9 av 10 elever tycker att kamraterna på solan behandlar dem på ett bra sätt.