ThorenGruppen AB förvärvar Karl-Oskar Utbildning AB

ThorenGruppen AB förvärvar företaget Karl-Oskar Utbildning AB som innefattar tio grundskolor och tre förskolor. Övertagandet av verksamheten sker inom kort och omfattar cirka 1 700 elever och 350 medarbetare. Före övertagandet kommer ThorenGruppen att arbeta tillsammans med rekonstruktören, advokat Håkan Jansson, för att säkerställa fortsatt drift. Förvärvet innebär att ThorenGruppen utökar sin skolverksamhet med fler grund- och förskolor och företaget … Read More

Projekt som avslutas med en filmgala

Åk 8 har precis avslutat ett filmprojekt som rör sex och samlevnad. Eleverna har själva spelat in sina filmer där de problematiserar runt sexualitet, hbtq-frågor, manligt och kvinnligt, normer i samhället och många andra frågor.