Alla barn är välkomna på våra skolor

I media har det förekommit uppgifter om att vår skola, Thoren Framtid i Ronneby efter påtryckningar från föräldrar skulle ha stoppat Ronneby kommuns verksamhet för nyanlända barn.
Detta stämmer inte och påståendet har fått orimliga proportioner där sakfrågan har blivit felaktigt beskriven. 
ThorenGruppen arbetar för och med integration i våra skolor.

Låt oss slå fast och förtydliga att det som hänt – och som hela ärendet egentligen handlar om – är att fastighetsägaren i det här fallet felaktigt lovade ytor till kommunen som ingick i vårt avtal.

Även om vi är en öppen skola för alla så är vår skolmiljö inte en allmän plats, precis som ingen annan skola i Sverige är det.

I media har det beskrivits som att det bara är entréytor och toaletter som ska delas. Sanningen är att det handlar om 253 kvm som vi använder i den dagliga verksamheten, till exempel för lektioner och fritids. I och med att vi har kontrakt på de lokalerna såg vi det som nödvändigt att omförhandla kontraktet så att det skulle fungera för båda parter. Fastighetsägaren valde dock att hitta en annan lösning utan att förhandla vidare om ytorna. Vi stängde INTE och har aldrig stängt några dörrar vare sig för kommunen eller deras verksamhet för nyanlända barn.

Att vi förknippas med ord som apartheid och att vi skulle stänga ute flyktingbarnen är helt verklighetsfrämmande för oss. Vi ser hur både våra anställda, elever och föräldrar i hela verksamheten blir starkt berörda av dessa helt felaktiga anklagelser. Vi har alltid och kommer alltid jobba hårt för att få bidra till en bättre integration på alla sätt och vis. För oss har barnen alltid kommit i första hand – oavsett bakgrund. Drygt 20 procent av alla våra elever har annat språk än svenska som modersmål och på vår skola i Kalmar är siffran över 70 procent. Det är vi stolta över.

Platsbristen för nyanlända barn på de kommunala skolorna är påtaglig. Vi har idag tydliga exempel där Thoren Framtid tagit ansvar inte bara för att vi måste utan för att vi brinner för att bidra till en bättre integration. Den utpekade skolan, Thoren Framtid i Ronneby var en av de första där vi startade en förberedelseklass för nyanlända.

I den första kullen av 25 nyanlända elever från andra länder har samtliga integrerats i ordinarie klasser. Till hösten har vi sedan tidigare planerat att starta upp ytterligare fler förberdelseklasser. Vi har även avtal för att ta emot nyanlända i Falkenberg, Kalmar och Växjö. I framtiden strävar vi efter att ha avtal på alla våra tio skolor.

Vi är positiva till kommunens undervisningsenhet på Softcenter och hoppas i framtiden på ett gott samarbete.

Alla barn är välkomna till vår skola.

Katharina Sjögren-Edström, grundskolechef, Thoren Framtid.