Antagningen till Thoren Framtid styrs av ködatum och syskonförtur. Ditt ködatum är det datum då ansökan registrerades i Thoren Framtids kösystem.

Din ansökan bekräftas av oss efter inkommen ansökan, där står också ditt ködatum (har du skickat en ansökan i pappersform ankomststämplas ansökan och då är det datumet för stämplingen som blir ditt ködatum).

Syskonförtur innebär att förtur ges till barn som har syskon som går i samma skola vid intagningstillfället. Ansökan måste dock göras för varje barn i vanlig ordning. Preliminärt besked om syskonförtur lämnas när ansökan registreras – detta förutsätter dock att det äldre syskonet inte slutar på skolan.
Om det inte finns plats för alla sökande till en skola tillämpar Thoren Framtid de urvalsprinciper som bestämts av Skolinspektionen där syskonförtur går först och kötid går i andra hand.

När ska jag ställa mitt barn i kö?

Eftersom antagning sker både utifrån kötid och syskonförtur är det alltid bra att ställa sitt barn i kö så tidigt som möjligt.

När görs antagningen till Thoren Framtid?

Du som fått plats måste svara inom 10 dagar om du vill tacka ja till platsen. Antagningsbeskedet måste undertecknas av båda vårdnadshavarna för att var giltigt.

Mer information om exakta antagningsdatum meddelas löpande här på hemsidan.

Reservantagningen

Elever som efter den första antagningen hamnar på reservplats står kvar i kön och erbjuds plats vartefter redan antagna tackar nej till sina platser eller inte svarar. Reservantagningen påbörjas direkt efter det att vi fått svaren från den första antagningen, dessutom sker reservantagningen löpande under året i mån av plats. Reservantagningen görs precis som den vanliga antagningen i första hand efter syskonförtur och i andra hand efter ködatum.

Hur länge kan jag stå i Thoren Framtids kö och vad har jag för köplats?

Alla köer flyttas med åren och du står kvar i en kö så länge du vill eller tills det att du erbjuds en plats. För att få veta din köplats kan du kontakta oss.

Hur vet jag som vårdnadshavare att mitt barn har antagits till Thoren Framtid och registrerats?

Det viktiga är att ni som vårdnadshavare skriver under det antagningsbesked vi skickar hem. Det räcker inte med att den ena vårdnadshavaren skriver under utan båda måste göra detta.

Om kommunen tillämpar kommunalt skolval (t ex Nacka och Stockholm för förskoleplats). Måste jag ansöka både via kommunen och till Thoren Framtid?

Ja, i de fall som kommunen har ett skolvalssystem så kan ansökan göras både till Thoren Framtid och till kommunen. Vi finns med i de kommunala systemen och kontrollerar båda. Thoren Framtids antagning sker dock alltid utifrån ködatum i vårt egna kösystem samt syskonförtur. Du måste alltid använda Thoren Framtids ansökningsformulär. Bara kommunens, i de fall de finns, räcker inte för att ställa sig i kö till skolan.