Eleverna trivs på vår skola

Det visar vår senaste utvärdering…

9 av 10 elever trivs med stämningen på skolan.

9 av 10 elever är nöjda med undervisningen på skolan.

9 av 10 elever tycker att de vuxna bryr sig och hjälper  dem i skolarbetet.

Fler än 9 av 10 elever tycker att kamraterna på solan behandlar dem på ett bra sätt.