Ett flexibelt klassrum – Sara anpassar klassrummet efter eleverna

Alla barn är olika och ingen lektion är den andra helt lik. Det här är något som läraren Sara Johansson på Thoren Framtid i Hässleholm har tagit fasta på. Hon använder klassrummets alla möjligheter för att skapa en pedagogisk undervisning.

När förstaårseleverna kommer in i klassrummet sätter de sig inte vid några bänkar. Istället har de en stor matta på golvet där eleverna samlas för att gå igenom dagen tillsammans. Sara Johansson går igenom dagens mål, hur dagen ser ut och vad eleverna ska arbeta med.

Hur eleverna sitter beror ibland på vad dagens lektion handlar om, ibland på om de behöver fokusera eller vill ha extrahjälp, berättar Sara.

– Eleverna sitter utmed väggarna när de arbetar för att hitta fokus och inte bli distraherade av vad som händer runt omkring, säger hon.

– Jag som pedagog har då möjlighet att sitta vid ett större bord för att kunna hjälpa och förklara för en elev som kanske inte förstått vid genomgången eller varit sjuk. Jag försöker gå rundor och hjälpa eleverna efterhand.

Klassrummets betydelse
Att anpassa klassrummet efter lektionens syfte är viktigt enligt Sara.

– Mitt klassrum är självklart ett flexibelt klassrum. Vissa perioder kräver klassrummet en annan placering för att nå målen i det vi arbetar med.

– Jag tror att en tydlig struktur samt att klassrumsplacering, och möjlighet till olika former av arbetsplatser i klassrummet, har stor betydelse för elevernas kunskapsintag.

När eleverna nu sitter på en matta kan de till exempel lättare följa med i genomgången, men också be om hjälp när det behövs. Det flexibla klassrummet gör undervisningen helt enkelt mer lättillgänglig.

När känns det som roligast att hålla i en lektion?
– När jag känner att jag gjort mitt yttersta och när eleverna är aktiva och verkligen engagerade i det vi gör.