• Thoren Framtid i Göteborg

ÄLMHULT

Varmt väl­kom­men till Tho­ren Framtid Älmhult! Vi erbju­der grund­skola från årskurs fyra till nio. Tho­ren Fram­tid är den grund­skola som bäst för­be­re­der ele­verna för framtiden. Vi arbe­tar meto­diskt och låter fram­tids­för­må­gor och ent­re­pre­nör­skap löpa som en röd tråd genom hela sko­lan. Välkommen!

Kommande evenemang

okt 19

Öppet hus

19 oktober kl 10:00 - 12:00
Älmhult
Silverdalsgatan 2
Älmhult

Ställ ditt barn i kö

Alla fakta om Thoren Framtid Älmhult

Hur ansöker jag till er skola?

För att få en plats på skolan måste man göra en elektronisk föranmälan till vår elevkö. Föranmälan är inte bindande men viktig då datum för föranmälan är ett av de kriterier som Skolverket ger oss tillåtelse att använda när vi antar elever till vår skola. Länken till ansökningsformuläret hittar du här.

Skolans läsårstider

Läsårstider 2019/2020

Höstterminen:

Tis 20 aug – fre 20 dec 2019
Vårterminen:
Ons 8 jan – fre 12 juni 2020

Lov:
Höstlov vecka 44
Sportlov vecka 8
Påsklov vecka 15
Fredag 22 maj

Studiedagar:

Torsdag 26/9
Onsdag 4/12
Onsdag 29/1
Tisdag 31/3
Tisdag 21/4

Var äter eleverna sin skolmåltid?

De äter sina kostnadsfria skolluncher på skolan. Vi följer skollagen som säger att eleverna ska erbjudas näringsrika skolmåltider. Skollunchen är något vi prioriterar så att barnen får den energi de behöver för att klara skoldagen.

Räknas betygen på Thoren Framtid på samma sätt som på en kommunal skola?

Ja, vi lyder under samma lagar, regler och styrdokument som alla andra skolor i Sverige.

Följer ni den nationella
läroplanen?

Ja, givetvis efterlever vi kraven i den nationella läroplanen och följer de lagar/förordningar som finns för skolan.

Hur jobbar ni med elever i behov av särskilt stöd?

Vår pedagogik bygger på att lärare individuellt coachar eleverna mot uppsatta mål. Det gör att vi tidigt upptäcker de som behöver extra stöd. Vi anpassar stödet till elevens behov där dennes mentor och en specialpedagog beslutar vilken form av stöd eleven behöver för att kunna nå sina mål.

Var loggar jag in på SchoolSoft?

Klicka för att logga in.

Hur arbetar ni mot mobbning?

Vi tolererar inte någon form av kränkande behandling och har nolltolerans mot mobbning. Vi talar aldrig illa om eller kritiserar någon elev eller någon i personalen, utan går alltid direkt till den det berör. Vi tränar eleverna på att kommunicera och föra sig i olika sociala sammanhang. Ett mål är att alltid utveckla goda relationer inom skolan. Personalens och elevernas bemötande är grunden till den sköna stämningen. Dessutom är elever och vuxna tillsammans hela tiden.

Kontakt och adressuppgifter

ADRESS: Silverdalsgatan 2, 343 31 Älmhult

VID FRÅGOR OM SKOLAN: Charlotte Tuvesson, administratör, 076-853 67 92, chtu@edu.thorenframtid.se

förnamn.efternamn@thorenframtid.se

REKTOR: Sara Kuseta, 072-251 67 38, förnamn.efternamn@thorenframtid.se

KLICKA HÄR FÖR FLER KONTAKTUPPGIFTER

Följ oss i sociala medier

Facebook