FALKENBERG

På Thoren Framtid i Falkenberg jobbar vi med ledorden mod, kraft och passion med hjärtat. Dessa ledord speglas i hela verksamheten från förskola till skola. Orden finns inte bara där utan vi jobbar med orden i bland annat vårt hälsofrämjande arbete tillsammans med elevhälsan i temat Stopp min kropp. Vi arbetar mycket med trygghet och anser att tryggheten i gruppen och på skolan är en förutsättning för att alla ska kunna utvecklas. Vi finns för alla elever och anser att rättvisa är att göra annorlunda, alla stöps inte i samma form. I dagens samhälle är det viktigt att barn och elever lär sig att ta ansvar över sitt lärande och därför arbetar vi aktivt med elevinflytande i alla delar av undervisningen. Alla ska få ta plats och samtidigt mötas på sin nivå för att kunna utvecklas – Vi ställer krav på våra elever därför att vi tror på alla elevers förmåga att lära utifrån bästa förmåga!

På Thoren Framtid i Falkenberg har vi nolltolerans mot ovårdat språk och kränkningar. Trivselregler tas fram tillsammans med alla elever inför varje nytt läsår genom elevrådet.

Kontakt och adressuppgifter

ADRESS: Brunekullevägen 2, 311 70 Falkenberg

VID FRÅGOR OM SKOLAN: Anneli Lundberg, Administratör, 010-331 07 53, skoladminfbg@edu.thorenframtid.se

REKTOR: Annica Hörbergh, 010-331 06 23, förnamn.efternamn@thorenframtid.se

Följ oss i sociala medier

Facebook

Ställ ditt barn i kö 6-11 år

Förskola 1-5 år

Alla som är intresserade av vår förskola är alltid välkomna! Om ni vill veta mer om oss och funderar på att placera ert barn på vår förskola eller bara är nyfikna så hör av er till vår rektor så kan vi boka in ett besök. Vi visar er gärna runt i lokalerna.

Vid frågor, välkommen att kontakta vår rektor Viktoria Hassel 010-331 06 24.

Mer om vår förskola

Ansökan

Mer information om Thoren Framtid Falkenberg

Förskolans läsårstider

Förskolan är stängd pga helgdag höstterminen 2019
2019 12 24 Julafton
2019 12 25 Juldagen
2019 12 26 Annandag Jul
2019 12 31 Nyårsafton

Förskolan är stängd pga helgdag vårterminen 2020
2020 01 01 Nyårsdagen
2020 01 06 Trettondedag jul
2020 04 10 Långfredag
2020 04 13 Annandag påsk
2020 05 01 Försat maj
2020 05 21 Kristi himmelsfärds dag
2020 06 19 Midsommarafton

Förskolan har tre stängningsdagar per termin. Då är förskolan stängd och personalen har kompetensutveckling.
Höstterminen 2019 stängningsdagar – 7/8, 8/8, och 9/8
Vårterminen 2020 stängningsdagar – 7/1, 16/3 och 20/5

Grundskolans terminstider

2019 Hösttermin 2019 08 20 – 2019 12 20
2020 Vårtermin 2020 01 09 – 2020 06 09

Barn på förskolan som är tre år och schemalagda max 15 timmar/vecka är lediga på alla skolloven.
(Gäller från augusti det året barnet fyller tre år)

Grundskolans lov läsåret 2019/2020
Höstlov vecka 44 (28 oktober – 1 november)
Jullov (21 december – 8 januari)
Sportlov vecka 8 (17 – 21 februari)
Påsklov vecka 15 (6-13 april)
Lovdag fredag den 1 maj
Studiedag onsdagen den 20 maj (fritids och förskolan har stängt)
Kristi himmelsfärd torsdag 21 maj
Lovdag fredag 22 maj (fritids öppet)
Skolavslutning tisdag 9 juni

Räknas betygen på Thoren Framtid på samma sätt som på en kommunal skola?

Ja, vi lyder under samma lagar, regler och styrdokument som alla andra skolor i Sverige.

Fritidshemmet

Vi strävar efter Mod, Kraft, Passion och Hjärta i vår verksamhet. Det skall vara kul och lärorikt att vara på fritids. På Thoren Framtids fritidshem har vi två avdelningar; en avdelning för de elever som går i förskoleklass och en avdelning för de elever som går i årskurs 1 och uppåt.

Vi erbjuder aktiviteter inomhus, utomhus samt i vårt närområde. I detta ingår läxhjälp, idrott, skapande och utflykter. Fritidshemmet skall stimulera barnens utveckling och lärande, samt erbjuda en meningsfull fritid. Vi tycker det är viktigt att barnen är delaktiga i sin fria tid för att utveckla sitt mod, sin kraft, sin passion och att barnen gör det med hjärtat. Därför finns det alltid möjlighet att komma med synpunkter. Det är barnen och deras trivsel som är det viktiga för oss.

Vi använder oss av Schoolsoft som digital kommunikationsplattform, där vi delar information, schemahantering och personuppgifter.

Fritids telefonnummer:
073-600 87 11

Hur jobbar ni med elever i behov av särskilt stöd?

Vår pedagogik bygger på att lärare individuellt coachar eleverna mot uppsatta mål. Det gör att vi tidigt upptäcker de som behöver extra stöd. Vi anpassar stödet till elevens behov där dennes mentor och en specialpedagog beslutar vilken form av stöd eleven behöver för att kunna nå sina mål.

Följer ni den nationella
läroplanen?

Ja, givetvis efterlever vi kraven i den nationella läroplanen och följer de lagar/förordningar som finns för skolan.

Hur ansöker jag till er skola?

För att få en plats på skolan måste man göra en elektronisk föranmälan till vår elevkö. Föranmälan är inte bindande men viktig då datum för föranmälan är ett av de kriterier som Skolverket ger oss tillåtelse att använda när vi antar elever till vår skola. Länken till ansökningsformuläret hittar du här.

Hur arbetar ni mot mobbning?

Vi tolererar inte någon form av kränkande behandling och har nolltolerans mot mobbning. Vi talar aldrig illa om eller kritiserar någon elev eller någon i personalen, utan går alltid direkt till den det berör. Vi tränar eleverna på att kommunicera och föra sig i olika sociala sammanhang. Ett mål är att alltid utveckla goda relationer inom skolan. Personalens och elevernas bemötande är grunden till den sköna stämningen. Dessutom är elever och vuxna tillsammans hela tiden.

Var äter eleverna sin skolmåltid?

De äter sina kostnadsfria skolluncher på skolan. Vi följer skollagen som säger att eleverna ska erbjudas näringsrika skolmåltider. Skollunchen är något vi prioriterar så att barnen får den energi de behöver för att klara skoldagen.

Var loggar jag in på SchoolSoft?

Klicka för att logga in.