• Thoren Framtid i Göteborg

FALKÖPING

Vi är en F-9-skola och kan därför erbjuda ditt barn en sammanhängande och trygg skolgång. Vi finns mitt i Falköping och vår skolmiljö präglas av studiero och gemenskap. Här får eleverna ut maximalt av sin skoltid i form av glädje och kunskap. Det gör att eleverna får alla förutsättningar att lyckas med sina mål i skolan. Välkommen till oss!

Ställ ditt barn i kö

Profiler

På Thoren Framtid kan elever från årskurs 6 välja mellan följande profiler:

E-sport

Inom ramarna för e-sport jobbar vi med kunskapskraven i idrott & hälsa, hem- och konsumentkunskap och samhällskunskap.

Parkour

Inom ramarna för parkour jobbar vi med kunskapskraven i idrott & hälsa och hem- och konsumentkunskap.

Internationell matkultur

Inom ramarna för internationell matkultur jobbar vi med kunskapskraven i hem- och konsumentkunskap, historia och geografi.

Riktad studiefördjupning

Inom ramarna för riktad studiefördjupning får eleverna en möjlighet att själva välja vilka kunskapskrav de vill fördjupa sig i.

Alla fakta om Thoren Framtid Falköping

Fritidshem

Vårt fritids är öppet för barnen mellan 06.30-07.30 på morgonen och sedan mellan 13.00-17.30. Här kan barnen fortsätta sin utveckling och sitt lärande. De får leka med sina vänner, pyssla och hittar på andra roliga aktiviteter i både inne- och utemiljöer.

Digitalisering

För oss på Thoren Framtid är digitalisering ett naturligt inslag som ständigt skapar nya förutsättningar för lärande. Här får eleverna tidigt tillgång till att lära med hjälp av surfplattor och från och med årskurs 4 har varje elev en egen dator som tillsammans med lärarens undervisning ger en förbättrad inlärningssituation. Alla klassrum är dessutom utrustade med digitala whiteboards.

Räknas betygen på Thoren Framtid på samma sätt som på en kommunal skola?

Ja, vi lyder under samma lagar, regler och styrdokument som alla andra skolor i Sverige.

Var loggar jag in på SchoolSoft?

Klicka för att logga in.

Hur ansöker jag till er skola?

För att få en plats på skolan måste man göra en elektronisk föranmälan till vår elevkö. Föranmälan är inte bindande men viktig då datum för föranmälan är ett av de kriterier som Skolverket ger oss tillåtelse att använda när vi antar elever till vår skola. Länken till ansökningsformuläret hittar du här.

Var äter eleverna sin skolmåltid?

De äter sina kostnadsfria skolluncher på skolan. Vi följer skollagen som säger att eleverna ska erbjudas näringsrika skolmåltider. Skollunchen är något vi prioriterar så att barnen får den energi de behöver för att klara skoldagen.

Hur jobbar ni med elever i behov av särskilt stöd?

Vår pedagogik bygger på att lärare individuellt coachar eleverna mot uppsatta mål. Det gör att vi tidigt upptäcker de som behöver extra stöd. Vi anpassar stödet till elevens behov där dennes mentor och en specialpedagog beslutar vilken form av stöd eleven behöver för att kunna nå sina mål.

Hur arbetar ni mot mobbning?

Vi tolererar inte någon form av kränkande behandling och har nolltolerans mot mobbning. Vi talar aldrig illa om eller kritiserar någon elev eller någon i personalen, utan går alltid direkt till den det berör. Vi tränar eleverna på att kommunicera och föra sig i olika sociala sammanhang. Ett mål är att alltid utveckla goda relationer inom skolan. Personalens och elevernas bemötande är grunden till den sköna stämningen. Dessutom är elever och vuxna tillsammans hela tiden.

Följer ni den nationella
läroplanen?

Ja, givetvis efterlever vi kraven i den nationella läroplanen och följer de lagar/förordningar som finns för skolan.

Kontakt och adressuppgifter

ADRESS: Dotorpsgatan 11, 521 46 Falköping

VID FRÅGOR OM SKOLAN: Tina Lee Karlsson, administratör, 073-600 79 00, förnamn.efternamn@thorenframtid.se

REKTOR: Patrik Ask, 076-495 81 44, förnamn.efternamn@thorenframtid.se

Följ oss i sociala medier

Facebook