• Thoren Framtid i Göteborg

RONNEBY

Varmt väl­kom­men till Tho­ren Fram­tid Ronneby! Vi erbjuder förskola, fri­tids­verk­sam­het och grund­skola från för­sko­le­klass till klass nio. Tho­ren Fram­tid är den grund­skola som bäst för­be­re­der ele­verna för framtiden. Vi arbe­tar meto­diskt och låter fram­tids­för­må­gor och ent­re­pre­nör­skap löpa som en röd tråd genom hela sko­lan. Välkommen!

Grundskolan, elev 6-15 år

Till anmälan barn 6-15 år

Förskola, barn 1-5 år

Ställ ditt barn i kö
Ansökan barn 1-5 år

Val för årskurs 6-9


Fotboll

Elevens val fotboll gäller för dig som redan spelar i en klubb. Du utvecklas individuellt med hjälp av vår välutbildade fotbollsinstruktör. Fotbollsspel varvas med teknik och teori. I teorin får du ta del av träningslära, taktik och ledarskap.

Hockey

Elevens val hockey gäller för dig som redan spelar i en klubb. Du utvecklas individuellt med hjälp av välutbildade hockeyinstruktörer. Ispass varvas med teknik och teori. I teorin får du ta del av träningslära, taktik och ledarskap.

Musik

Elevens val musik gäller för dig som vill skapa och utveckla din kreativitet inom musiken. Det kan vara att sjunga, spela instrument, skriva låtar. Musikprofilen är med i olika arrangemang som t.ex. musikhjälpen, skolavslutning och olika shower.

Programmering

Elevens val programmering gäller för dig som tycker om den digitala världen och programmering. Här får du prova att programmera.

Dans

Elevens val dans gäller för dig som tycker om att dansa och uttrycka dig genom musik och rörelse. Dansprofilen är med i olika arrangemang som t.ex. musikhjälpen, shower och ibland när kommunen har något arrangemang.

E-sport

Elevens val E-sport gäller för dig som vill utveckla dig inom olika spel i E-sportvärlden. Spel varvas med teori t.ex. kost och motion, ledarskap och laganda. E-sporten håller till på vår gymnasieskola där all utrustning finns.

Caféverksamhet

Elevens val caféverksamhet gäller för dig som tycker om att vara i köket och att baka. Du hjälper också till i elevcaféet ibland. Här får du lära dig att läsa recept och följa instruktioner t.ex. i olika sorters kakrecept. När det är något evenemang på skolan som det ska fikas i så fixar ni det.

Hantverk och design

Hantverk och design Elevens val hantverk och design gäller för dig som tycker om att skapa i både mjuka och hårda material. Här kan du använda din fantasi och kreativitet i att skapa och t.ex. inreda elevcaféet eller andra lokaler inom skolan eller projekt som t.ex. kommunen bjuder in till.

Alla fakta om Thoren Framtid Ronneby

Hur ansöker jag till er skola?

För att få en plats på skolan måste man göra en elektronisk föranmälan till vår elevkö. Föranmälan är inte bindande men viktig då datum för föranmälan är ett av de kriterier som Skolverket ger oss tillåtelse att använda när vi antar elever till vår skola. Länken till ansökningsformuläret hittar du här.

Räknas betygen på Thoren Framtid på samma sätt som på en kommunal skola?

Ja, vi lyder under samma lagar, regler och styrdokument som alla andra skolor i Sverige.

Följer ni den nationella
läroplanen?

Ja, givetvis efterlever vi kraven i den nationella läroplanen och följer de lagar/förordningar som finns för skolan.

Var äter eleverna sin skolmåltid?

De äter sina kostnadsfria skolluncher på skolan. Vi följer skollagen som säger att eleverna ska erbjudas näringsrika skolmåltider. Skollunchen är något vi prioriterar så att barnen får den energi de behöver för att klara skoldagen.

Hur jobbar ni med elever i behov av särskilt stöd?

Vår pedagogik bygger på att lärare individuellt coachar eleverna mot uppsatta mål. Det gör att vi tidigt upptäcker de som behöver extra stöd. Vi anpassar stödet till elevens behov där dennes mentor och en specialpedagog beslutar vilken form av stöd eleven behöver för att kunna nå sina mål.

Hur arbetar ni mot mobbning?

Vi tolererar inte någon form av kränkande behandling och har nolltolerans mot mobbning. Vi talar aldrig illa om eller kritiserar någon elev eller någon i personalen, utan går alltid direkt till den det berör. Vi tränar eleverna på att kommunicera och föra sig i olika sociala sammanhang. Ett mål är att alltid utveckla goda relationer inom skolan. Personalens och elevernas bemötande är grunden till den sköna stämningen. Dessutom är elever och vuxna tillsammans hela tiden.

Var loggar jag in på SchoolSoft?

Klicka för att logga in.

Kontakt och adressuppgifter

ADRESS: Fridhemsvägen 8, 372 25 Ronneby

VID FRÅGOR OM SKOLAN: Anette Strömberg, administratör, 070- 953 31 50, förnamn.efternamn@thorenframtid.se

TF REKTOR – GRUNDSKOLAN: Maria Petersson, 070-820 68 90, förnamn.efternamn@thorenframtid.se

REKTOR – FÖRSKOLAN: Maria Petersson, 070-820 68 90, förnamn.efternamn@thorenframtid.se

KLICKA HÄR FÖR FLER KONTAKTUPPGIFTER

Följ oss i sociala medier

Facebook