• Thoren Framtid i Göteborg

SANDBERGSKA

Varmt väl­kom­men till Tho­ren Fram­tid Sandbergska! Vi erbju­der fri­tids­verk­sam­het och grund­skola från för­sko­le­klass till klass nio. Tho­ren Fram­tid är den grund­skola som bäst för­be­re­der ele­verna för framtiden. Vi arbe­tar meto­diskt och låter fram­tids­för­må­gor och ent­re­pre­nör­skap löpa som en röd tråd genom hela sko­lan. Välkommen!

Kommande evenemang

lör 19

Öppet hus

19 oktober kl 10:00 - 12:00
Älmhult
Silverdalsgatan 2
Älmhult
nov 12

Öppet hus

12 november kl 18:00 - 19:30
Ljungby
Axel Roothsgatan 17
Ljungby
nov 19

Öppet hus

19 november kl 17:30 - 19:00
Växjö
Alegatan 15
Växjo
nov 20

Informationskväll

20 november kl 18:30 - 20:00
Hässleholm
Plutonvägen 1
Hässleholm
nov 28

Öppet hus

28 november kl 18:30 - 20:00
Karlshamn
Strömmavägen 28
Karlshamn

Ställ ditt barn i kö

Alla fakta om Thoren Framtid Sandbergska

Hur ansöker jag till er skola?

För att få en plats på skolan måste man göra en elektronisk föranmälan till vår elevkö. Föranmälan är inte bindande men viktig då datum för föranmälan är ett av de kriterier som Skolverket ger oss tillåtelse att använda när vi antar elever till vår skola.

Räknas betygen på Thoren Framtid på samma sätt som på en kommunal skola?

Ja, vi lyder under samma lagar, regler och styrdokument som alla andra skolor i Sverige.

Följer ni den nationella
läroplanen?

Ja, givetvis efterlever vi kraven i den nationella läroplanen och följer de lagar/förordningar som finns för skolan.

Var äter eleverna sin skolmåltid?

De äter sina kostnadsfria skolluncher på skolan. Vi följer skollagen som säger att eleverna ska erbjudas näringsrika skolmåltider. Skollunchen är något vi prioriterar så att barnen får den energi de behöver för att klara skoldagen.

Hur jobbar ni med elever i behov av särskilt stöd?

Vår pedagogik bygger på att lärare individuellt coachar eleverna mot uppsatta mål. Det gör att vi tidigt upptäcker de som behöver extra stöd. Vi anpassar stödet till elevens behov där dennes mentor och en specialpedagog beslutar vilken form av stöd eleven behöver för att kunna nå sina mål.

Var loggar jag in på SchoolSoft?

Klicka för att logga in.

Hur arbetar ni mot mobbning?

Vi tolererar inte någon form av kränkande behandling och har nolltolerans mot mobbning. Vi talar aldrig illa om eller kritiserar någon elev eller någon i personalen, utan går alltid direkt till den det berör. Vi tränar eleverna på att kommunicera och föra sig i olika sociala sammanhang. Ett mål är att alltid utveckla goda relationer inom skolan. Personalens och elevernas bemötande är grunden till den sköna stämningen. Dessutom är elever och vuxna tillsammans hela tiden.

Kontakt och adressuppgifter

KONTAKTA SKOLAN: 010-331 00 00, Johanneslundsvägen 3, 194 61 Upplands Väsby, info(at)thorenframtid.se

FRÅGOR OM SKOLAN: Anders Östman, 010-331 08 31, förnamn.efternamn@thorenframtid.se

REKTOR: Eva Svensson, 070-774 64 48, förnamn.efternamn@thorenframtid.se

BITRÄDANDE REKTOR: Malin Lagerquist, förnamn.efternamn@thorenframtid.se