”Hela skolan läser”

Fina bilder från ”Hela skolan läser” när 6:ornat läste för förskoleklass och ettorna.