Inga brister för Thoren Framtid grundskola

Skolinspektionens har granskat huvudmannen ThorenGruppen AB:s grundskola Thoren Framtid och tillsynen uppvisade inga brister.

Hösten 2014 startade verksamheten på Kasernhöjden i Karlstad och myndighetens beslut gällde det samlande ansvarstagandet för utbildningen inom skolformen grundskola och fritidshem.

De två verksamhetsdelarna som kontrollerades var förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna samt utveckling av utbildningen.

Thoren Framtids verksamheten i Karlstad firar därmed sitt första år genom att kvittera ut högsta betyg på de granskade områderna och uppfyller därmed Skolinspektionens krav.

Bra jobbat!