Spännande projekt för åk 7

Årskurs 7 fick jobba med “Future City” ett ämnesintegrerat projekt där elevern får skapa en hållbar stad.

Några viktiga frågor som vi jobbade med för att nå en hållbar stadsutveckling:

-Vad är energi?
-Arkitektur
-Lanskapsplanering
-Medborgardialog
-Trafik och transport
-Hållbarutvekling
-Avfallshantering