”Det är målet som alla Thoren Framtids skolor har, att bli Sveriges bästa grundskola och det är jag övertygad om är möjligt med vårt arbetssätt och vår otroligt kompetenta personal.”

 

Thoren Framtid är en skola som föräldrar och barn aktivt väljer. Då måste man vara det bästa alternativet, som rektor Anne Henrichson säger. Hon berättar också om viktiga delar som måste finnas på en skola som har målet att bli Sveriges bästa grundskola.

Rektor Anne har ett fullt schema varje dag och det är precis så hon vill ha det. Det är lektionsbesök, elevmöten, samtal med föräldrar och skrivbordsarbete. Hon älskar sitt jobb och vi kan förstå varför med alla fantastiska elever som ger energi och glädje.
– Det bästa med att vara rektor är att följa alla elevers utveckling och att se hur mycket de tycker om att vara i skolan. För det är jätteviktigt att eleverna trivs när de spenderar så mycket av sin tid här, berättar Anne.
Rektorn fortsätter att prata om hur viktigt det är med trygghet i skolan. Hennes dörr står alltid öppen. Hon kan också alla elevers namn och pratar ofta med dem.

Det är en stor del av att vara en demokratisk skola, för hur får hon annars reda på vad eleverna vill förändra och göra?

– På Thoren Framtid tror vi på elevernas förmågor och försöker involvera dem så långt det går i hur deras skola ska se ut, berättar Anne och går in på vad som gör att föräldrar och deras barn väljer Thoren Framtid:

– Här har vi både elevernas personliga utveckling och kunskapsutveckling i fokus för att tillsammans ge dem de bästa förutsättningarna de kan få för att lyckas i framtiden. För att nå dit jobbar vi med bland annat framtidsförmågor och på ett verklighetsförankrat sätt med projekt, prao och profiler. Vi förbereder även eleverna i det digitala eftersom teknikens värld kommer att flyga fram.

Allt det Anne pratar om och ännu mer är vad som gör att föräldrar aktivt väljer bort alla andra skolor för att sätta sitt barn på Thoren Framtid. Något som också gör att föräldrar väljer skolan är fritids.
– Vi har ett tätt samarbete mellan skola och fritids genom exempelvis projekt. Fritids blir som en förlängning av vår skola och ger barnen en pedagogiskt rolig fritid. De kan sporta, leka lekar, göra kreativa aktiviteter, gå på studiebesök och annat som de tycker om. Barnen får också studiestöd så att de kan göra läxor eller jobba med skoluppgifter.