Thoren Framtid anordnar utbildningsmässa för eleverna

På Thoren Framtid i Ljungby anordnades det nyligen en utbildningsmässa för eleverna på skolan där gymnasieskolor i närliggande städer kom på besök för att visa sina program. Vi tog pulsen på evenemanget och gjorde en intervju med huvudrollsinnehavaren bakom initiativet, skolans syv Ingegerd.

Vem har varit initiativtagare till utbildningsmässan på skolan?
– Det är jag som syv och alla på skolan ser det som ett positivt inslag och alla är aktiva från åk 4 till och med åk 9. Även F-3 kommer och tittar och blir bekanta med vilket utbud som finns och vad en mässa är.

Har ni haft denna mässa tidigare?
Ja, under alla år som jag har varit anställd på Thoren Framtid.

Vad är tanken med att ha en utbildningsmässa?
För att eleverna ska kunna göra välgrundade och genomtänkta val av studier och yrken måste man börja i tidig ålder med studie-och yrkesvägledning. Det gör skillnad i förutsättningarna att lyckas. Eleverna lär sig att se kopplingen mellan skolans ämnen och vad arbetsmarknaden kräver. Det finns också ett otroligt stort utbud av utbildningar och yrken som är svåra att överblicka utan att få hjälp. Totalt finns 18 olika nationella program med många inriktningar och eleverna har möjlighet att söka samma utbildning på fler olika ställen inom samverkansområdet utan hinder att söka. Dessutom finns mer än 8 000 olika yrken.

Hur många gymnasieskolor var på plats?
I år kom det 8st skolor som representerade 14st olika program, både fristående skolor och kommunala skolor inom samverkansområdet, som presenterade utbildningar som inte finns i Ljungby. Ljungby ordnar sedan sina lokala Öppna Hus och eleverna får möjlighet att besöka skolan där vid flera andra tillfällen.

Hur tror du att det hjälper eleverna på Thoren Framtid att ha en utbildningsmässa?
Att göra ett väl underbyggt val görs inte med vägledning och information i enbart åk 8 och 9. Den ska gå som en röd tråd genom hela skoltiden med stigande och olika inslag under tiden. Jag är helt övertygad om att eleverna gör bättre val med tidig studie-och yrkesvägledning och det är alla på skolans ansvar.

En elev som jag träffade i åk 6 förra veckan var redan klar över vad hon ville. Hon sa ”Jag ska bli skådespelare eller dansare och ska gå estetiska programmet i Växjö”. På min fråga hur hon redan har kommit fram till detta sa hon att ”jag har ju varit med på mässan här i förra året och året innan och då fick jag veta det”.

Tre snabba frågor till Ingegerd

För dem som inte känner dig, vad jobbar du med?
– Jag är utbildad studie-och yrkesvägledare sedan 37 år tillbaka och egentligen pensionär nu, men jag brinner fortfarande för att eleverna ska få den studie-och yrkesvägledning de enligt lag är berättigade till utifrån sina individuella behov.  Jag har jobbat för Thoren Framtid sedan de tog över från Karl Oskarskolan och parallellt dessförinnan i mer än 30 år i Värnamo kommun.

Vad är det bästa med jobbet?
Mötet med eleverna, att samtala med dem och höra deras framtidstankar och stötta dem i deras val.

Vad är det bästa med Thoren Framtid?
Samarbetet mellan all personal och den positiva anda som råder för elevernas bästa.