Thoren Framtid i framkant med sin digitala undervisning

Återigen uppmärksammas Thoren Framtid Karlstad i media då de ligger i framkant med sin digitala undervisning. Erik Wennberg bytte skola förra året till Thoren Framtid då han ville ha en mer digitaliserad undervisning. På Thoren Framtid är digitala läromedel och plattformar en naturlig del i undervisningen, men så ser inte verkligheten ut på många andra skolor.

Läs hela artikeln här

//nwt.se/karlstad/2016/11/23/digital-klyfta-i-skolan1?refresh=true