Thoren Framtid positiva till verksamhet med nyanlända

I media har det idag förekommit uppgifter att vår skola, Thoren Framtid i Ronneby efter påtryckningar från föräldrar skulle ha stoppat Ronneby kommuns verksamhet för nyanlända barn.

Detta stämmer inte.

Önskemålet från kommun och fastighetsägaren var att skolan och den nya verksamheten skulle samnyttja entré och skolgård. Eftersom Thoren Framtid idag har kontrakt och använder entrén i vår verksamhet ville vi omförhandla avtalet för att hitta en lösning i syfte att säkerställa en bra verksamhet för båda parter.

Fastighetsägaren valde då en annan lösning.

Vi ser positivt på den nya verksamheten med nyanlända barn. Vi har flera exempel inom vår verksamhet där vi på ett tydligt sätt visar att vi både välkomnar nyanlända, men också alltid vill göra det vi kan för att bidra till en bättre tillvaro för alla de människor som söker sig till vårt land.

Vi har klasser i Ronneby och även i Växjö för nyanlända, så kallade förberedelseklasser. På vår skola i Kalmar har över 70 procent av våra elever inte svenska som modersmål, vilket vi är stolta över.

Alla barn är välkomna till vår skola.

 

Lyssna på inslaget i Sveriges Radio med vår affärsutvecklingschef Göran Hedström.