Världens barn-loppet i Kalmar

I helgen befann sig ett 20-tal deltagare ifrån Thoren Framtid Kalmar på plats vid startlinjen till Världens Barn-loppet för att avverka den 4,5 km långa löpartävlingen. Världens barn-loppet är en löpartävling till förmån för Världens Barn där intäkterna oavkortat går till insamlingen. Efter en gemensam uppvärmning vid startfållan gav sig sedan Thoren Framtid deltagarna iväg ut tillsammans med drygt 1200 andra deltagare.

Efter loppet stoppade vi tre stycken utav Thoren Framtid deltagarna, Aya, Naomi och Sara som samtliga går i årskurs 6 på Thoren Framtid skolan i Kalmar.

Gick det bra idag tycker ni?
– Absolut, vi är nöjda alla tre!
Har ni tränat någonting inför loppet?
– Ja, vi har sprungit ”skoljoggen” och burkar delta på ”puls och träning” två gånger i veckan.
Vad är ”puls och träning”?
– Två gånger i veckan har vi möjlighet att träffas tillsammans innan skolan och träna i ca 20 minuter. Det är jättebra, det blir lättare att koncentrera sig på lektionerna, säger Aya och de andra instämmer.

Tillsammans med eleverna hade även Thoren Framtid lärare och föräldrar som var med och deltog och såg till att alla kom i mål.