Framtidsegenskaper

Framtidsegenskaper är de värderingar och den drivkraft vi uppmuntrar eleverna att ta med sig genom livet. Genom att fokusera på dessa framtidsegenskaper får våra elever ökat självförtroende och ökad självinsikt. De blir helt enkelt trygga i sig själva och tillsammans med andra. Det är personlig utveckling på riktigt.

MOD – att våga

Vi uppmuntrar eleverna att våga bryta mönster och utmana sig själva.

KRAFT – att kunna

Vi uppmuntrar eleverna att tro på sig själva och att de har kraften att prestera.

PASSION – att vilja

Vi uppmuntrar eleverna att förverkliga sina drömmar och intressen.

MED HJÄRTA – att bry sig om

Vi uppmuntrar eleverna tt bemöta andra med värme och respekt.

Framtidsförmågor

Framtidsförmågorna är den röda tråden i vår pedagogik och dessa har eleverna nytta av hela livet, oavsett vad de väljer att göra i framtiden. Vi individanpassar undervisningen för att ge våra elever bäst förutsättningar. Vi förbereder eleverna för jobb som inte ens finns idag.

 
 

Projekt och case

Vi arbetar med schemabrytande aktiviteter ämnesintegrerat, som projekt och case, där flera ämnen är involverade samtidigt. Det gör att eleverna får öva på sina kunskaper och förmågor.

VAD ÄR ETT CASE? Ett case är ett skolarbete som utgår ifrån verkliga uppgifter från företag och organisationer.

Digitalisering och modern teknik

Thoren Framtids lärare för in den digitala miljön i undervisningen. Klassrummen är utrustade med smartboards och på lektionerna jobbar eleverna med surfplattor och datorer. Appar och digitala verktyg underlättar elevers lärande och kan speciellt hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter.

 
 

Profiler för elever

Thoren Framtids profiler är en favorit hos eleverna för att de under skoltid får göra något de brinner för, vilket ökar lusten att gå i skolan. Profilerna skiljer sig från skola till skola. Vi har till exempel musik, programmering och estetisk profil samt olika idrottsprofiler.

Prao och studiebesök

Vi satsar på en nära koppling mellan skola och samhälle genom prao och studiebesök. Det skapar en starkare lust till lärandet eftersom eleverna får se sin kunskap komma till användning i verkligheten. Det inspirerar också eleverna till eget företagande och fortsatta studier i framtiden.